دل نوشته ها

لیاقت

گاهی وقتی کسی از زندگیتان می رود

دارد به شما لطف می کند ،

او فضایی خالی بجا میگذارد

برای کسی که ؛

لیاقت آنجا بودن را داشته باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:58  توسط بهار  | 

فاصله

نزدیک ترین آدم به تو اون کسی است که

از دورترین فاصله

همیشه به فکرته.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:57  توسط بهار  | 

آدم ها ...

آدم ها

فقطـ آدم هســـتند،

نـــه بیشتر و نــــه کمتر.

اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند نگاهشان کنـــــــــی

آنها را شــــکسته ای !

و اگــــــر بیشتر از آن حســـــــابشان کنـــــی،

آنها تو را میـــشـــــکنند !

بین ایــــــــن آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانــــــــــه زندگــی کرد؛

نه

عاشقانه !

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:57  توسط بهار  | 

دستهای مهربان تو

می خواهم عمرم را

با دست های مهربان تو اندازه بگیرم

برگرد!

باور کن

تقصیر من نبود

من فقط می خواستم

یک دل سیر برای تنهایی هایت گریه کنم

نمی دانستم گریه را دوست نداری

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:56  توسط بهار  | 

غریبانه

گاهی چه غریبانه روزهای تلخ را سر می کنم.

گاهی اوقات چه غریبم.

گاهی چه دلتنگی رویم فشار می آورد.

گاهی اوقات چه دلتنگم.

چه دلگیرم.

چه غمگینم از بی تو بودن

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:55  توسط بهار  | 

تنبیه یا تکلیف

تنبیه یا تکلیف

چه فرقی می کند

تو فراموش نمی شوی

وقتی مشقِ تمامِ شب های زندگی ام شده ای.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:54  توسط بهار  | 

گذشته ...

در این خانه نشستم و می اندیشم به لحظاتی از گذشته

به اشتباهاتم و به همه دلتنگیهایم

کاش در این خلوتگه من حضورت را حس می کردم

اما روحت در اینجا هست و جسم خسته ی مرا یاری می کند

می دانی چه در ذهنم می گذرد؟

تمام خاطرات تلخ و شیرینی که با تو داشتم

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:54  توسط بهار  | 

خلوت و تنهایی

گاهی

باید خلوت کسی را بهم ریخت

تا بداند تنها نیست….

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:53  توسط بهار  | 

خط خطی عاشقانه

هــزار بـار آمـدم خطــت بزنم از قلبم

خود خودت را

یــادت را

اسمــت را

امــا

فقط قلبــم پر شد از خط خطی های عاشقانـه!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:52  توسط بهار  | 

یاد بگیر ...

یاد بگیر :

اگه کسی بهت گفت دوستت دارم !

لزوماً به این معنی نیست ؛

که کس دیگه ای رو دوست نداره !!!

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:51  توسط بهار  | 

مطالب قدیمی‌تر